English/انگلیسی
صفحه اصلی / کمیته ها / اعضای کمیته برگزاری

اعضای کمیته برگزاری

رضا مزروعی سبدانی (دبیر سمینار)

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان

 حمید رضا ظهوری زنگنه

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان

رضا مختاری

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان

♦ امیر هاشمی

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان

♦ محمدرضا رئوفی

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان

رسول عاشقی

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان

 

بازگشت
دانشگاه صنعتی اصفهان
انجمن ریاضی ایران
پژوهشگاه دانش های بنیادی