English/انگلیسی

اهداف سمینار

  سیزدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل، سیستم های دینامیکی و کاربرد های آن با هدف فراهم کردن محیطی مناسب برای تبادل نظر و ارائه دستاورد های پژوهشی جنبه های نظری و کاربردی آن از زمینه های مختلف ریاضی، علوم و مهندسی، در دانشگاه صنعتی اصفهان و با حمایت انجمن ریاضی ایران و پژوهشگاه دانش های بنیادی برگزار می شود.  این سمینار از مجموعه سمینار های تخصصی انجمن ریاضی ایران است که طیف گسترده ای از موضوعات را به شرح زیر در بر می گیرد:

- نظریه کیفی معادلات دیفرانسیل (نظریه کلاسیک، مسایل با شرط مرزی و ...)
- دستگاه های دینامیکی (نظریه انشعاب، نظریه آشوب، نظریه ارگودیک و ...)
- دستگاه های دینامیکی مختلط (مجموعه ژولیا ، ...)
-کاربرد های معادلات دیفرانسیل(مسائل معکوس، ریاضیات مالی، ریاضیات زیستی،  کنترل و ...)
- حل عددی معادلات دیفرانسیل (تعینی و تصادفی)
- معادلات دیفرانسیل تصادفی (عادی و پاره ای)
- معادلات پاره ای، معادلات تطوری

بازگشت
دانشگاه صنعتی اصفهان
انجمن ریاضی ایران
پژوهشگاه دانش های بنیادی